Γνωρίσαμε τα 7 θαύματα του αρχ. κόσμου,θαυμάσαμε την αρχιτεκτονική της κάθε δημιουργίας και το λόγο δημιουργίας του κάθε μνημείου.,καθώς επίσης και το δημιουργό του. Συζητήσαμε για τα διασωθέντα μνημεία και εντοπίσαμε στο χάρτη τις πυραμίδες της Γκίζας.Τέλος ολοκληρώσαμε τη προσέγγιση στο συγκεκριμένο θέμα δημιουργώντας με μακέτες τα θαύματα των προ-νηπίων.

Ακολουθήστε μας:

Εγκαταστάσεις Παιδικόραμα

Εξερευνήστε τις εξωτερικές και εσωτερικές εγκαταστάσεις μας.

Εκδηλώσεις

Μάθετε για τις εκδηλώσεις μας.

Τμήματα Παιδικόραμα

Δείτε τα τμήματα του σχολείου μας.