Με εφόδια  το χαμόγελο και την αγάπη μας για τα παιδιά και με την αρωγή επιλεγμένων παιδαγωγών και ειδικών επιστημόνων, στοχεύουμε στην ξεχωριστή φροντίδα του δικού σας παιδιού, εφαρμόζοντας πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα, βασισμένα στις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής. Η βιωματική μάθηση, οι διαθεματικές προσεγγίσεις, τα σχέδια εργασίας (project) σε  συνδυασμό με δοκιμασμένες παραδοσιακές τεχνικές όπως το παραμύθι , το κουκλοθέατρο και τα ομαδικά παραδοσιακά παιχνίδια οδηγούν το παιδί στην οικοδόμηση της γνώσης μέσω της ενεργητικής συμμετοχής του. Κάθε παιδί είναι μοναδικό, ξεχωριστό, προικισμένο με ιδιαίτερες ικανότητες. Σκοπός μας είναι η προσφορά ενός οργανωμένου και πολύπλευρου πλαισίου αγωγής και έκφρασης που θα παρέχει ποικίλα ερεθίσματα δημιουργίας και καλλιέργειας των έμφυτων δεξιοτήτων του.
 
Ειδικά για τα παιδιά του νηπιαγωγείου στόχος μας είναι τόσο η ολόπλευρη ανάπτυξη τους όσο και η σωστή προετοιμασία τους για το Δημοτικό σχολείο, μέσα από δραστηριότητες που αφορούν στη Γλώσσα , στη Γραφή και στην Ανάγνωση και στα Μαθηματικά.

Οι γενικές μας επιδιώξεις είναι:
1.  Να γνωρίσει το παιδί τον εαυτό του
2.  Να επικοινωνήσει με τους άλλους
3.  Να επιδράσει αμφίδρομα στο περιβάλλον που ζει

Ακολουθήστε μας:

Εγκαταστάσεις Παιδικόραμα

Εξερευνήστε τις εξωτερικές και εσωτερικές εγκαταστάσεις μας.

Εκδηλώσεις

Μάθετε για τις εκδηλώσεις μας.

Τμήματα Παιδικόραμα

Δείτε τα τμήματα του σχολείου μας.