Παιδαγωγικές Αντιλήψεις

• Να σεβόμαστε την προσωπικότητα του παιδιού, ως άτομο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προσωπικούς ρυθμούς.

• Να παρέχουμε κοινωνικο-πολιτιστικά ερεθίσματα, που αποτελούν την πνευματική τροφή για το παιδί.

• Να οργανώνουμε έτσι το περιβάλλον του σχολείου ώστε να παρέχει ποιότητα στο περιεχόμενο και τους τρόπους ζωής, αλλά και στις γνώσεις που θέλουμε να κατακτήσει.

• Να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη αρμονικών σχέσεων των παιδιών μεταξύ τους αλλά και με τις εκπαιδευτικούς.

• Να ακολουθούμε εκείνη τη μέθοδο αγωγής που επιτρέπει την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών , την πρωτοβουλία την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μέσα από καταστάσεις προβληματισμού που δημιουργεί η παιδαγωγός και προτρέπει τα παιδιά να τις λύσουν μέσω της δημιουργικής συμπεριφοράς. Του συνδυασμού, δηλαδή, των προϋπάρχουσων εμπειριών και γνώσεων.

• Να μεταδίδουμε κοινωνικές και ηθικές αξίες μέσα από την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών σε αντίστοιχες δραστηριότητες.

• Σκοπός της παιδαγωγού είναι να προτρέπει και να υποβοηθά το παιδί, όταν το ζητάει και το έχει ανάγκη. Η συμμετοχή της στις δραστηριότητες είναι ενεργητική. Ακούει, παρατηρεί, εξηγεί, επεμβαίνει, όπου υπάρχει λόγος, επιβραβεύει τις προσπάθειες του παιδιού, προκειμένου να του τονώσει την αυτοπεποίθηση και να το προτρέψει να συνεχίσει. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο των φυσικών και λογικών συνεπειών και όχι αυτή της αμοιβής και της τιμωρίας. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να θέσουμε όρια στα παιδιά και να τα αφήσουμε να αποφασίσουν και να διδαχθούν από τις συνέπειες των πράξεων τους. Έτσι , α)γίνονται υπεύθυνα για τη συμπεριφορά τους, β) αποφασίζουν την πορεία που θέλουν να ακολουθήσουν και γ)τους δίνεται η δυνατότητα να διδαχθούν από τη φυσική ή κοινωνική τάξη των πραγμάτων , αντί να υποχρεώνονται να συμμορφωθούν στις επιθυμίες των μεγάλων.

• Να απορρίπτουμε τα επιζήμια παιδαγωγικά στερεότυπα όπως : η επίκριση , το ανταγωνιστικό πνεύμα, η απόρριψη της γνώμης του άλλου, η άρνηση της φαντασίας, ό,τι δηλαδή αποτελεί εμπόδιο για το εφευρετικό και δημιουργικό πνεύμα.

• Τέλος βασική αρχή του σχολείου μας είναι η ενεργητική συμμετοχή του παιδιού στην οικοδόμηση της γνώσης με την αρωγή της νηπιαγωγού. Το παιδί ενθαρρύνεται να προβλέπει , να ερευνά , να πειραματίζεται, να συγκρίνει, να ανακαλύπτει σχέσεις, να ταξινομεί και να αναπτύσσεται νοητικά , οικοδομώντας συγχρόνως και τους απαραίτητους μηχανισμούς για την κατάκτηση της γνώσης. Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα στο παιδί  να αναλύει , να δρα , να κρίνει, να αποκτά εμπιστοσύνη στις ικανότητες του και να γίνεται ολοένα και πιο αυτόνομο.

Ακολουθήστε μας:

Εγκαταστάσεις Παιδικόραμα

Εξερευνήστε τις εξωτερικές και εσωτερικές εγκαταστάσεις μας.

Εκδηλώσεις

Μάθετε για τις εκδηλώσεις μας.

Τμήματα Παιδικόραμα

Δείτε τα τμήματα του σχολείου μας.